اهداف و چشم انداز

با توجه به نقش بنیادین عقاید، معارف، بینش‌ها و گرایش‌های دینی در فرهنگ عمومی جوامع اسلامی و با عنایت به شکل‌گیری موج جهانی گرایش به دین و حجم فزاینده پژوهش‌های دینی در سطح جهان، ضرورت آشنایی و انجام پژوهش‌های کاربردی و نوین دینی در حوزه مسائل دین و خصوصا ادیان و اثبات کارآیی و کارآمدی آنها بسیار حیاتی است. در این میان دین مبین اسلام به‌عنوان آخرین دین الهی و جهان شمول بودن آن از طرفی و اقبال مردم دنیا از سوی دیگر می‌طلبد تا در این برهه حساس کنونی اندیشمندان و عالمان دینی برای پاسخگویی به پرسش‌های فراوان و شبهات نویی که اغلب توسط برخی برای تخریب دین در جامعه جهانی مخصوصا در محیط‌های علمی و دانشگاهی نشر و شیوع داده می‌شود احساس تکلیف نموده و وارد این کارزار مهم شوند. لذا از اهداف بلند این نشریه ایجاد بستری مناسب برای آندسته از صاحب‌نظران و دین‌پژوهان و محققینی است که علاقه‌مند به قلم فرسایی در این عرصه و دفاع از حریم دین مبین اسلام و اهلبیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و اثبات کارآیی و کارآمدی دین اسلام هستند.

 

این نشریه مقالاتی با موضوعات مختلف در حوزه‌های ذیل منتشر می‌کند:

  • مطالعات و پژوهش‌های جدید در حوزه دین پژوهی اسلامی با رویکرد کارآیی و کارآمدی
  • مطالعات اسلامی با رویکرد تحلیل و بررسی
  • مطالعات دینی با رویکرد انسان شناسانه (انسان‌شناسی دینی)
  • بررسی شبهات معارفی و دینی و پاسخ به آنها (شبهه پژوهی دینی)
  • اثبات کارآیی و کارآمدی معارف قرآنی
  • اثبات کارآیی و کارآمدی معارف اسلامی
  • رابطه دین و جامعه
  • مباحث جدید دینی و قرآنی