اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 255
تعداد پذیرش 37
تعداد عدم پذیرش 189

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 48
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8921
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 15 %