اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 187
تعداد پذیرش 20
تعداد عدم پذیرش 139

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 31
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5796
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 11 %