اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 108
تعداد پذیرش 13
تعداد عدم پذیرش 68

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2690
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 12 %