کلیدواژه‌ها = قرآن
آموزه های اقتصادی مبتنی بر آیات قرآن در حوزه توزیع

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-58

10.22034/nrr.2023.16449

میثم شاه ملکی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا مصباحی مقدم


تبیین چیستی تعقل بر اساس آیات قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-17

10.22034/nrr.2022.49324.1122

مسعود اخلاقی؛ سیدمجتبی حسین نژاد کریمی